Jak wygląda transport zużytego oleju gastronomicznego?

Olej wykorzystywany w restauracjach, barach i lokalach, w których przygotowuje się jedzenie, powinien po zużyciu trafić do firmy, która go przetworzy. Przepisy nie nakładają takiego obowiązku na gospodarstwa domowe, w których ilość takich odpadów jest niewielka. Natomiast w przypadku firm jest to obligatoryjne. Jak przebiega transport zużytego oleju gastronomicznego? Dlaczego utylizacja oleju jest obowiązkowa? Odpowiednie […]

Ile czasu można przechowywać zużyty olej gastronomiczny?

Tłuszcze roślinne to produkty, z których korzystamy przy przygotowywaniu potraw w domu, ale przede wszystkim duże ich ilości są potrzebne w restauracjach, jadłodajniach i w miejscach, w których prowadzi się działalność gastronomiczną. Zużyty olej posmażalniczy powinien trafić do utylizacji. Jak długo można go przechowywać? Jak rozpoznać, że olej gastronomiczny jest zużyty? Ze zużytym olejem masz […]