hero - image

Wspólnie pomagamy planecie

Ze zużytego oleju tworzymy surowiec do produkcji nowoczesnych biopaliw do samolotów i samochodów. Razem oszczędzamy zasoby naturalne i zmniejszamy emisję CO2 do środowiska.
Segregując oleje oszczędzamy CO2 porównywalnie do sadzenia drzew:
40 litrów oleju poddanego recyklingowi
=
10 nowych drzew
mlha2 mlha3 mlha4 mlha5