Olej przepracowany

Oleje przepracowane – co to jest?

Jeśli współpracujesz z firmą zajmującą się utylizacją i recyklingiem oleju spożywczego albo masz zamiar to zrobić, zapewne spotkałeś się już z dość oryginalnie brzmiącym pojęciem “oleje przepracowane”. Być może usłyszałeś je od któregoś z naszych specjalistów lub widziałeś je na naszym blogu, ale nie do końca wiesz, co oznacza. Czy przepracowany olej to produkt, który wykorzystujesz na co dzień w swojej restauracji? Czy mają z nim coś wspólnego oleje zużyte i oleje odpadowe? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej.

Czym właściwie jest olej przepracowany?

Olejem przepracowanym nazywamy oleje oparte na składnikach mineralnych, oleje przemysłowe, smarownicze, a także spożywcze, które nie są już zdatne do wykorzystania zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy dany olej był używany w przystosowanych do tego urządzeniach, jak i przypadków, gdy doszło do utraty jego właściwości na skutek nieodpowiedniego przechowywania lub transportu, a także pod wpływem procesu starzenia.

Olej przepracowany znany jest również pod nazwą olej zużyty lub olej odpadowy. Mówiąc kolokwialnie, jest to po prostu stary olej, który nie nadaje się do ponownego wykorzystania. Nie ma więc nic wspólnego ze świeżym produktem, którego używasz na co dzień w swoim lokalu gastronomicznym. Jest to odpad, który należy odpowiednio przechowywać i poddać utylizacji w wyspecjalizowanych punktach. Za niedopilnowanie tego obowiązku (zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem) grożą potężne kary finansowe.

Warto jednak zaznaczyć, że termin “olej przepracowany” odnosi się nie tylko do tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (używanych np. do smażenia na patelni i we fryturach), ale i do olejów typowo przemysłowych, takich oleje do turbin, oleje hydrauliczne, spalinowe, smarne czy oleje do skrzyni biegów. W obu przypadkach konieczna jest ich właściwa utylizacja – oleje odpadowe zaliczane są do kategorii odpadów niebezpiecznych, a więc szkodliwych dla środowiska naturalnego.

Pomagają z tym takie firmy, jak nasza – Trafin Oil już od kilkunastu lat zajmuje się gospodarowaniem zużytymi olejami spożywczymi w trosce o planetę i bezpieczne jutro dla przyszłych pokoleń.

Dlaczego utylizacja i przetwarzanie olejów przepracowanych są tak ważne?

Szeroko rozumiany transport i przemysł (także spożywczo-gastronomiczny) zużywają każdego roku olbrzymie ilości olejów, które po wykorzystaniu stają się olejami przepracowanymi. Ocenia się, że ponad 90 tys. ton olejów odpadowych dostaje się w ten sposób do środowiska, zatruwając wody gruntowe i doprowadzając do degradacji gleby i ekosystemu.

Oleje przepracowane określa się jako odpady masowe, niebezpieczne i mało podatne na biodegradację. Według oficjalnych szacunków już nawet 1 kg oleju odpadowego może doprowadzić do zanieczyszczenia blisko 5 mln litrów wody pitnej, zaś jego niewłaściwe spalanie wiąże się z emisją szkodliwych dla zdrowia substancji, takich jak furany, dioksyny czy metale ciężkie. W obliczu tak poważnych konsekwencji dla ludzi i środowiska podejmowane są środki, dążące do wykorzystania ich potencjału związanego z recyklingiem i ponownym użyciem w innym charakterze.

Nie musisz się na tym znać – wystarczy, że zgłosisz się do Trafin Oil. Nasi specjaliści odbiorą przepracowany olej z Twojej restauracji i zadbają o jego odpowiednią utylizację i recykling. Przyczynisz się w ten sposób do ochrony środowiska i zmniejszenia ilości CO2 emitowanego do atmosfery. Twój zużyty olej zostanie przetworzony i trafi na rynek pod postacią nowoczesnych biopaliw. Zadbajmy razem o naszą planetę – zapraszamy do kontaktu!

    Zamów dostawę oleju - szybko i sprawnie

    Załatwiamy wszelkie formalności. Dostawa i odbiór "od ręki".
    Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie.

    Polityka prywatności – Trafinoil PL